Visjon:

Hjelpe virksomheten,
på en kostnadseffektiv måte, 
i sitt markedsarbeid slik at bedriften styrker sin konkurransekraft.