Jeg ønsker å være en fleksibel partner for mine kunder og kan derfor jobbe på ulike måter.

 

Outsourced markedsfører:       

Om du vil kan jeg komme til din bedrift og sitte der x antall timer i uken. På den måten kan vi diskutere og dele felles oppfatninger av hvordan din bedrift kan bli enda mer markedsorientert enn den allerede er. Vi kan inspirere andre medarbeidere gjennom at de blir kjent med meg og mine fagområder.

 

Prosjektleder:       

Har du et konkret prosjekt kan jeg være din prosjektleder. Da kan jeg ta ansvar for mer enn bare markedsføringsbiten, men sørge for framdrift og kontroll på hele prosjektet.

 

Prosjekt:    

Trenger du å lage en strategi for bedriften? Skal du inn på nye markedsområder eller lansere nye produkter og trenger en plan for dette? Eller vil du utarbeide en merkevarestrategi?

Uansett hva du skulle ha behov for så kan vi definere et prosjekt, en fremdriftsplan og jeg gir deg en totalpris for hele prosessen.

Hvordan kan vi jobbe sammen?